Lymfaterapia

Mitä lymfaterapia on?

Lymfaterapia on hoitomuoto, jolla vaikutetaan elimistössä eri syistä esiintyviin turvotusoireisiin.

Turvotus on oire, jonka syy tulee ensin selvittää, sillä turvotuksen hoitotapa valitaan syyn mukaan.  Kaikkia turvotuksia ei hoideta samalla tavalla. Turvotus on viime kädessä aina seurausta imusuoniston vajaatoiminnasta.

Imusuonisto on elimistön järjestelmä, jonka tehtävänä on toimittaa verisuonille ravintoaineita sekä poistaa kudoksista sinne jääneitä solujen aineenvaihduntatuotteita ja ylimääräisiä proteiineja. Tämän lisäksi imusuonisto on tärkeä osa elimistön puolustusjärjestelmää. Imusuonet ovat yhteydessä valtimo- ja laskimoverkkoon, ja imusuonistoa on samoilla alueilla missä verisuonistoakin.

Imuneste eli lymfa on proteiinipitoista kudosnestettä, jota suodattuu verisuonista kudoksiin.  Kudoksista neste kulkeutuu imusuonia pitkin imusolmukkeisiin. Sieltä ylimääräinen kudosneste päätyy lopulta laskimoverenkiertoon.  

Lymfaterapiassa vaikutetaan ihonalaisessa kudoksessa kulkevaan imusuonistoon erilaisilla liikkuvilla ja painevaihtelua (kompressiota) tuottavilla otteilla, sidoksilla ja tuotteilla. Lymfahoidon kokonaisuus (LYKO) käsittää sekä manuaalisesti tehtävän lymfaterapian että kompressiohoidon.

Manuaalinen lymfaterapia

Manuaalinen lymfaterapia muistuttaa toteutukseltaan hierontaa. Otteet ovat kuitenkin keveämmät ja niiden tarkoituksena on aktivoida ihon alla olevaa imusuonistoa.  Tällä tavalla pyritään vaikuttamaan seuraaviin imusuoniston toimintoihin:

 • Lymfan eli imunesteen muodostuminen paranee
 • Lymfajärjestelmän toimivuus ja pumppausteho paranee
 • Viottuneiden imusuoniverkostojen tilalle syntyy uusia
 • Kovettuneet sidekudokset turvotusalueilla pehmenevät

Manuaalista lymfaterapiaa ei voida käyttää hoitomuotona, jos sinulla on:

 • Jokin akuutti infektiotila (esim. ruusu, erysipelas)
 • Hoitamaton sydämen vajaatoiminta
 • Hoitamaton tai uusiutunut syöpä (hoito mahdollinen vain lääkärin harkinnan mukaan)

Valitettavasti manuaalisesta lymfaterapiasta ei ole riittävästi teoreettista tutkimustietoa, jotta se luettaisiin tieteelliseksi hoitomuodoksi. Usean vuoden käytännön kokemus manuaalisesta lymfaterapiasta on kuitenkin osoittanut, että sillä on turvotuksen poistamista edistävä vaikutus.  Oikein tehtynä manuaalinen lymfaterapia aktivoi ja nopeuttaa imusuoniston toimintaa noin neljän (4) tunnin ajaksi.

Kompressiohoito

Kompressiohoito on tärkein osa lymfaterapiaa.  Kompressiohoidon toimivuudesta turvotusten hoidossa on myös tieteellistä näyttöä.

Lymfaturvotuksen alkuvaiheen hoidossa käytetään kompressiohoitona turvonneen alueen sidontaa.  Kun turvotusta on saatu laskettua aktiivisella manuaalisella lymfaterapialla ja sidoksilla, voidaan siirtyä kompressiotuotteen käyttöön.  Hyvä esimerkki kompressiotuotteesta ovat Tukisukat

Kompressihoito vaikuttaa seuraavasti:

 • Virtaus laskimosuonissa ja imusuonistossa kasvaa
 • Lihasten pumppaustoiminta tehostuu
 • Takaisinvirtaus estyy
 • Paikallisen turvotuksen imeytymispinta-ala lisääntyy
 • Turvotuksen kovettamat kudokset pehmenevät

Kompressiohoitoa ei voida käyttää hoitona, jos sinulla on:

 • Valtimoverenkierron ongelmia (ASO-tauti)
 • Hoitamaton sydämen vajaatoiminta
 • Ruusu (erysipelas-infektio)
 • Skleroderma

Kompressihoito on aina yksilöllistä ja suhteessa turvotuksen laatuun ja mahdollisiin perussairauksiisi.  Parhaimpaan tulokseen päästään yksilöllisillä mitoilla tehdyn kompressiotuotteen kanssa.

Sopiiko lymfaterapia minulle?

Lymfaterapiasta voi olla sinulle hyötyä, jos sinulla on jokin seuraavista sairauksista tai oireista:

 • Lymfaödeema
 • Leikkauksen jälkeistä turvotusta
 • Vammasta tai murtumasta johtuvaa turvotusta
 • Laskimovajaatoimintaa ja laskimoperäisiä säärihaavoja
 • Sairauksia, joihin liittyy tulehdusreaktion aiheuttamaa turvotusta (esim. nivelreuma, CRPS)
 • Lipödeema
 • Fibromyalgia, skleroderma, neuraalikudosten ärsytystiloja

Lymfaterapian vaikutus perustuu sekä fysiologiaan että kosketuksen kautta saavutettavaan rentoutumiseen.

Jos lymfaturvotusta ei hoideta, se pahenee asteittain. Lisäksi riski saada erilaisia infektioita turvotusalueille lisääntyy, koska turvotusalueen aineenvaihdunta hidastuu lymfaturvotuksen edetessä.

Turvotukset voivat rajoittaa  elämänlaatuasi sekä vaikuttaa arkipäivän toimintoihisi ja työkykyysi.

Lymfaterapia leikkausta edeltävästi ja sen jälkeen

On tutkittu, että lymfaterapialla on vaikutusta leikkauksen jälkeiseen toipumiseen.  Lymfaterapiasta on erityisesti apua leikkauksen jälkeisen turvotusten ja sitä kautta mm. kipujen hallinnassa.  Turvotusten määrä vaikuttaa myös kudosten toipumiskykyyn, ja turvotusten hallinta nopeuttaa mm. haavojen paranemista.

Lymfaterapiaa suositellaan erityisesti kasvojen alueen leikkausten jälkihoitoon sekä plastiikkakirurgisten leikkausten jälkihoitoon. Omakohtaisesti olen huomannut, että mm tekonivelleikkausten tai murtuma operaatioiden sekä kipsihoitopotilaiden kohdalla lymfaterapia on edesauttanut toipumista.

Jos olet kiinnostunut leikkaukseen liittyvästä lymfaterapiasta, keskustele asiasta aina edeltävästi leikkaavan / sinua hoitavan lääkärin kanssa.

Lähteet:

Pritschow, H. & Schuchhardt, C.(eds.) 2010. Lymphedema. Management and Complete Physical Decongestive Therapy. Secon Edition. Cologne. Köln.

Saarikko, A., Viitanen, T & Hartiala, P. 2014. Lymfaturvotus. Duodecim 2014;130:135-43.

Suomen Lymfahoito ry. Verkkosivut. http://www.suomenlymfahoito.net [viitattu 11.11.2015]

KELA-korvattavuudet:

Lymfaterapiasta voi saada KELA:n korvauksen sellaisissa poikkeustapauksissa, joissa lymfajärjestelmä on vaurioitunut ja lymfaödeema-turvotus on syntynyt alle olevien sairauksien seurauksena:

 • rintasyöpäleikkaus tai muu laaja kirurginen toimenpide
  • laajan kirurgisen toimenpiteen tulee ensisijaisesti kohdistua vartalon, kainalon tai nivustaipeen alueille.
 • sädehoito nivustaipeeseen, lantioon tai kainaloon
 • krooninen infektio (lähinnä erysipelas)
 • synnynnäinen imusuoniston kehityshäiriö, myös myöhemmällä iällä ilmenevä

Lymfaterapiaa ei korvata suorakorvausmenettelyllä. Korvaus ratkaistaan aina lääkärin lausunnon perusteella.  Katso lisätietoja KELA:n verkkosivuilta: Lymfaterapia

Alkaen 1.1.2019 kela on lopettanut lymfaterapeuttien sopimustuottajien sopimukset.  Kela korvausta voi hakea, mutta sen myöntämisperusteet ovat kiristyneet. Tästä syystä korvauksia myönnetään vain erityistapauksissa ja ainoastaan pätevällä lääketieteellisellä syyllä, lääkärin lähetteen mukaisesti.

Olethan yhteydessä minuun aina mieluiten puhelimitse, kun olet saanut lähetteen lääkäriltä lymfaterapiaan.

%d bloggaajaa tykkää tästä: